O mně

Jsem psycholožka s psychoterapeutickým vzděláním a moje aktivity jdou
v současné době dvěma směry. Jednak provozuji soukromou terapeutickou praxi 
v Poděbradech, kde poskytuji individuální a párovou terapii a současně působím
 jako školní psycholožka na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad
v Poděbradech, kde se věnuji oblasti profesní orientace studentů, poskytuji individuální konzultace a vedu kroužek psychologie
pro studenty GJP, který je mou srdeční záležitostí.

Vzdělání a odborná kvalifikace:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie (2011)
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor sociologie (2002)

Kurz použití HIP v práci s dětmi, Institut psychologie s.r.o., Praha (2019)Kurz základní krizové intervence, Remedium Praha (2016)
Kurz práce s tělem, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (2015)
Kurz terapie partnerského vztahu, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (2013)
Komplexní vydělávací program v dynamicky orientované psychoterapii, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (2012)
Kurz práce s časovou osou, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci​

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.